View Full Version: Công thức làm cám (bột) cho chim chích cḥe

Birdquangnam > Kinh Nghiệm Làm Cám Chim > Công thức làm cám (bột) cho chim chích cḥe


Title: Công thức làm cám (bột) cho chim chích cḥe


old_moonlight - August 23, 2008 08:34 AM (GMT)
Làm cám cho chích cḥe nói chung, cho cả cḥe than và cḥe lửa, , tất nhiên hiện nay với kinh nghiệm, và thực tế của từng người đă chế biến ra rất nhiều công thức làm cám cho cḥe, sau đây là một số công thức cơ bản nhất
1/ lạc, rang chín ( đậu phộng ), giã nát, hoặc dùng cối xoay, trộn 1lang với 5,6 lòng đỏ trứng gà,và thêm khoản 1 th́a cà fê đường, sau đó sao khô là được. Tùy bạn tăng giảm lượng trứng, thêm sâu khô....
2/ Cám bav́ với lạc rang giă nhỏ, ( hoặc xoay ) thêm vào khoảng 5 ḷng đỏ trứng gà trên 1 lạng,và thêm khoản 1 th́a cà fê đường, thêm sâu.
3/ lạc, rang chín ( đậu phộng ), giã nát, hoặc dùng cối xoay, trộn 1lang với 5,6 lòng đỏ trứng gà,1 lạng gạo rang vàng, và thêm khoản 1 th́a cà fê đường

Trên là một số công thức cơ bản, tùy theo điều kiện nuôi của mổi người có thể thay đổi cho phù hợp, tất nhiên các bạn phải cho chim ăn thêm, mồi tươi, như cào cào... lưu ư với cḥe lửa bạn nên giảm bớt lạc
Hosted for free by zIFBoards