View Full Version: Cod mở file chim ht cho nhiều định dạng

Birdquangnam > Tin học > Cod mở file chim ht cho nhiều định dạng


Title: Cod mở file chim ht cho nhiều định dạng


old_moonlight - October 31, 2008 05:11 AM (GMT)
Đi khi chng ta cần mở những file chim ht kiếm đu đ trn net, nhưng phần lớn chng thường nằm ở định dạng như flv , swf, 3gp... m trnh mở của windown ko thể mở được, chng ta muốn xem n phải bắt buộc ci đặt trnh mở thch hợp, đ c một trnh mở cho nhiu định dạng ở trang chủ l total.. nhưng đi khi chng ta ngại ci đặt thm phần mềm v n lm nặng thm my, vốn đ c rất nhiu thứ đang ci đặt rồi, để loại bỏ điều đ chng ta chỉ cần thm cod cho windown l c thể mở thm được rất nhiều định dạng trong windown media m ko cần phải ci đặt thm phần mềm đi khi đi hỏi cdkey nữa, cc bạn down cod ny về chay ra l c thể mở được nhiều định dạng ko lm nặng my down tai day
Hosted for free by zIFBoards