View Full Version: Hướng dẫn nhiệm vụ Trịnh Quán Chi

DIẾN ĐÀN HNAPTECH.NET > Vơ Lâm Truyên Ḱ II > Hướng dẫn nhiệm vụ Trịnh Quán Chi


Title: Hướng dẫn nhiệm vụ Trịnh Quán Chi


BananaHot - July 6, 2008 05:06 PM (GMT)
Gặp Trịnh Quán Chi ( Đại Lư 198/183 ) , Trịnh Quán Chi nhờ bạn kiếm 15 loại dược liệu ( đánh Ngọc Phong hay c̣n gọi là Ong vàng ở Thúy Yên ) . Sau đó Trịnh Quán Chi nhờ bạn đi đánh Xi hỏa yêu phụ ( Thúy Yên 167/196 ) .

Xong về gặp Trịnh Quán Chi trả nhiệm vụ , Trịnh Quán Chi kêu bạn gặp Quốc công Cao Thăng Tuyền ( Đại Lư 192/190 ) . Cao Thăng Tuyền kêu bạn lên Ngũ độc giáo giết 20 con Rết độc .

Xong Cao Thăng Tuyền sẽ đưa cho bạn Dược thuốc để lên Ngũ độc giáo dụ Huyết Lân Độc măng ra ( nếu khi bạn gọi Huyết Lân Độc măng ra mà bị người khác giết mất , th́ bạn hăy về gặp Cao Thăng Tuyền lấy Dược thuốc khác nhưng phải đợi 1 giờ sau mới gọi Huyến Lân Độc măng ra được ) .

Quay về Cao Thăng Tuyền phục mệnh . Sau đó ông ta bảo bạn đạt cấp 30 rồi quay lại . Sau khi đạt cấp 30 ông ta sẽ nhờ bạn lên Ngũ độc giáo gặp Bạch doanh doanh ( 202/198 ) . Bạch doanh doanh nhờ bạn vào Tầng 2 mê cung ( lối vào mê cung tại 179/191 Ngũ độc giáo ) đánh Thực nhân thảo lấy 20 Độc chủng về cho Bạch Doanh Doanh .

Sau đó Bạch Doanh Doanh lại kêu bạn vào mê cung tầng 2 đánh Ngự độc âm cơ ( 221/195 ) . Xong quay về trả nhiệm vụ cho Bạch Doanh Doanh .

Về Đại Lư gặp Cao Thăng Tuyền nói chuyện . Sau đó ông ta bảo bạn hăy luyện lên cấp 35 rồi quay lại gặp ông ta .

Khi lên cấp 35 ông ta sẽ cho bạn 2 lựa chọn :
+ Lên chân núi Vũ Lăng sơn đánh 10 tên Xi Hỏa Bạch giáo đồ và 10 tên Xi Hỏa Hắc giáo đồ ( từ Ngũ độc chạy lại tọa độ 193/190 là đến chân núi Vũ Lăng sơn )
+ Lên Vũ Lăng sơn đánh 15 tên Xi Hỏa Xích giáo đồ ( ở phía Nam Tương Dương hoặc bạn có thể chạy từ Ngũ độc giáo --> Chân núi Vũ lăng sơn --> Vũ Lăng sơn )

Xong về báo lại cho Cao Thăng Tuyền . Sau đó đến Biện Kinh gặp Bách Hiểu Sinh ( 177/185 ) . Bách Hiểu Sinh kêu bạn lại Triệu Diên Niên ( Biện Kinh 161/179 ) để hỏi thăm tin tức .

Sau đó chạy lên Miêu Lĩnh ( Ngũ độc giáo --> Chân núi Vũ lăng sơn --> Miêu Lĩnh ) gặp Miêu Lĩnh tộc trưởng ( 162/196 ) . Ông ta kêu bạn đi đánh Miêu Lĩnh dũng sĩ ( 165/187 ) rồi quay lại nói chuyện với ông ta .

• Mẹo đánh Miêu Lĩnh dũng sĩ không tốn một giọt máu ( lưu ư cách này chỉ áp dụng cho các phái khi ra chiêu không có quăng đường xuất chiêu ví dụ như Vơ đang đạo gia tăng theo đường Hỏa có chiêu Liệt Diệm kiếm pháp ) :
Khi chạy lại gặp Miêu Lĩnh dũng sĩ bạn chỉ việc đánh 1 chiêu để nhử nó , sau đó bạn dụ nó chạy lại góc 168/196 , c̣n bạn chỉ việc chạy xuống bậc thang rồi tự do đánh nó mà không phải tốn một giọt máu nào

Sau khi nói chuyện với Miêu Lĩnh tộc trưởng xong về Biện Kinh gặp Triệu Diên Niên ( 161/179 ) . Quay về Đại Lư gặp Trịnh Quán Chi để nói chuyện .

Đợi lên cấp 45 bạn mới có thể làm nhiệm vụ tiếp . Sau khi lên cấp 45 bạn hăy quay lại nói chuyện với Trịnh Quán Chi . Bà ta kêu bạn đi tầng 1 Yến Tử động ( Ngũ độc giáo --> Chân núi Vũ Lăng sơn --> Miêu Lĩnh 160/199 --> Yến Tử động 161/167 ) đánh Miêu Lĩnh hộ ấn để lấy 10 tấm da nai ( c̣n gọi là da hươu ) .

Xong Trịnh Quán Chi đưa cho bạn Lực sĩ tín tiêu . bạn chạy lên Yến Tử động tầng 1 dùng Lực sĩ tín tiêu để gọi Lực sĩ Miêu Lĩnh ra đánh . Bạn sẽ nhận được Thư của Miêu Lĩnh , đem thư đó về cho Trịnh Quán Chi nhờ dịch giùm . Trịnh Quán Chi kêu bạn hăy đạt cấp 50 rồi hăy quay lại .

Sau khi đạt cấp 50 bạn trở lại nói chuyện với Trịnh Quán Chi , sau đó lại Trần Lập Thành ( Đại Lư 183/177 ) để nhờ dịch thư . Ông ta kêu bạn đến tầng 2 Yến Tử động đánh Miêu Lĩnh thổ ti để lấy 10 Thổ ti bội đao về cho ông ta .

Sau đó lên Miêu Lĩnh gặp Miêu Lĩnh tộc trưởng ( 162/196 ) . Ông ta nhờ bạn lên tầng 2 Yến Tử động đánh Miêu Lĩnh thủ lĩnh ( 196/216 ) để đem Miêu Lĩnh lệnh bài về . Rồi quay về gặp Trịnh Quán Chi nói chuyện ( bạn sẽ được tặng một món trang bị phù hợp với môn phái của ḿnh ) . Bà ta kêu bạn lại gặp Cao Thăng Tuyền ( Đại Lư 192/190 ) .

Cao Thăng Tuyền kêu bạn hăy đạt cấp 55 rồi quay lại nói chuyện .

BananaHot - July 6, 2008 05:08 PM (GMT)
Khi lên cấp 55 bạn quay lại nói chuyện với Cao Thăng Tuyền . Ông ta kêu bạn lên Phụng Nhăn động ( Đại Lư --> Điểm Thương sơn --> Phụng Nhăn động 207/172 ) lấy 10 Nanh dạ hổ ( đánh Tử Dạ Hổ ) và 10 Bạch đầu điêu vũ ( đánh Bạch đầu điêu ) .

Xong quay về giao cho Cao Thăng Tuyền . Ông ta kêu bạn tới Tương Dương gặp Mạc Tam ( 168/182 ) nhờ làm giả Phụng Hoàng linh ( có tác dụng trong 30 phút , nếu trong thời gian đó bạn không đến Phụng Nhăn động kịp sẽ mất tác dụng và phải quay về Mạc Tam làm lại cái khác ) .

Tới Phụng Nhăn động dùng Phụng Hoàng Linh gọi Phụng Hoàng ra .
Cách đánh Phụng Hoàng : tổ đội nhiều người vào thay phiên nhau nhử và đánh nó v́ nó đánh rất mạnh ( Vơ Đang có nội lực hộ thể mà nó đánh 1 lần mất hơn 700 máu ), hoặc nếu muốn solo ( áp dụng với VĐ Liệt Diệm kiếm pháp và các phái có chiêu tương tự , đây là lư do v́ sao ḿnh thích chơi VĐ kiếm là vậy làm nhiệm vụ gặp boss khó xơi th́ dùng cách này đánh rất nhàng )th́ bạn chạy lại ngay mấy cung tṛn rồi thả nó ra , sau đó nhanh chân chạy ra ngoài để nó đứng trong đó và bạn tự do mà đánh nó .
Sau khi đánh xong bạn quay về gặp Cao Thăng Tuyền . Bạn sẽ được thưởng một món đồ tím
Sau đó bạn chạy lại gặp Quốc sư Đại Lư Đổng Già La ( 190/177 ) . Ông ta nhờ bạn đến Thiên Ba Dương phủ t́m Xa Thái Quân để đưa Đổng công tử ( Đổng Ca Minh ) về Đại Lư gặp ông ta .

Trước khi dẫn Đổng Ca Minh về , anh ta nhờ bạn đi tửu lầu mua các thứ Cá sấy khô ( c̣n gọi là Bào Ngư , Biện Kinh 186/179 ) , Vịt quay ( Dương Châu 207/188 ) , Ngỗng hấp đậu xanh ( c̣n gọi là Long Châu , Tuyền Châu 182/197 ) , bánh Tổ ( Tương Dương 190/182 ) và bánh Ít mặn ( Thành Đô 221/213 ) . Mỗi thứ giá 5 vàng , sau khi mua xong bạn dẫn Đổng Ca Minh về gặp Đổng Già La . Sau đó ông ta kêu bạn đạt cấp 60 rồi quay lại gặp ông ta .

Khi đạt lv 60 , bạn quay lại nói chuyện với Đổng Già La . Ông ta kêu bạn lên Bạch Thủy động tầng 1 ( Tương Dương --> Vũ Lăng sơn --> Bạch Thuỷ động ) đánh 20 Dơi độc . Sau đó ông ta lại kêu bạn lên tầng 1 Bạch Thủy động đánh Xi Hỏa Ác Tăng ( 212/176 )
Đổng Già La lại tiếp tục kêu bạn lên tầng 2 Bạch Thủy động đánh Dạ Xoa ( 227/212 ) .
Cách đánh Dạ Xoa : v́ boss nhiệm vụ của Trịnh Quán Chi ngày càng khó giết . Càng về sau boss nv đánh sẽ có những hiệu ứng như choáng , loạn ... rất lâu 10s . Mà mỗi hit của nó mất trên 1000 máu . Nên chúng ta chỉ có thể dụ nó vào góc lag mà đánh thui . Lúc này phái làm nv này dễ dàng nhất là Vơ Đang kiếm và các phái có chiêu tương tự như Liệt Diệm Kiếm pháp ( như Thiếu Lâm bổng ) . Đầu tiên bạn đánh 1 hit để dụ Dạ Xoa dí theo , sau đó bạn dụ nó lại góc 232/221 lúc đó cứ việc đánh nó mà không sợ mất máu

Sau đó Đổng Già La nhờ bạn đem trả 10 vàng cho Trịnh Quán Chi . Trịnh Quán Chi lại nhờ bạn đi t́m Vũ Nương ( ở Thành Đô và Biện Kinh ) để lấy lại tiền .

Tại Biện Kinh , Vũ Nương ( 158/177 ) nhờ bạn đến tầng 2 Bạch Thủy động đánh Ác Là t́m 10 Huyết Nha Vũ về

Tại Thành Đô , Vũ Nương ( 227/228 ) nhờ bạn đi Điểm Thương sơn ( Đại Lư --> Điểm Thương sơn ) đánh Phục Hỏa Cuồng nhân ( 193/190 )

Sau khi làm xong nv bạn đem tiền về gặp Trịnh Quán Chi . Tại đây chia làm 2 hướng nv .

Hướng 1 :
Bạn đối thoại với Trịnh Quán Chi lần nữa . Bà ta kêu bạn vào tầng 1 Long Nhăn động ḍ la tin tức ( bạn chỉ cần chạy vào trong động là xong nv ) . Sau đó bà ta lại kêu bạn vào tầng 1 Long Nhăn động đánh 15 tên Khôi Lôi độc nhân và 15 tên Xi Hỏa trưởng lăo . Sau đó bạn lên Ngũ Độc giáo gặp Bạch Doanh Doanh . Bạch Doanh Doanh nhờ bạn vào tầng 1 Long Nhăn động đánh Đại trưởng lăo Xi Hỏa giáo ( 194/185 )

Sau đó quay về Bạch Doanh Doanh nói chuyện , bà ta kêu bạn đi gặp Bách Hiểu Sinh . Ông ta kêu bạn đến Đại Lư gặp Lưu Điển ( 180/188 ) đề nói chuyện . Ông ta nhờ bạn đến Tây Song Bản Nạp ( Đại Lư --> Điểm Thương sơn ) đánh Hắc Tinh Tinh lấy 10 tấm Đại Lư cựu chí về

Lưu ư : để qua dc Tây Song Bản Nạp yêu cầu bạn phải cấp 75 mới qua dc hoặc bạn có thể nhờ người có lv 75 trở lên dắt qua
Sau đó Lưu Điển kêu bạn về gặp Trịnh Quán Chi hỏi chuyện . Bà ta nhờ bạn qua Tây Song Bản Nạp đánh Ma Hô Ca La ( 198/183 ) . Nếu tới tọa độ đó ko thấy bạn hăy cahỵ ṿng ṿng để kiếm .

Cách đánh Ma Hô Ca La : dụ nó lại góc 164/175 lúc đó nhờ Vơ đang kiếm dùng skill Liệt Diệm Kiếm pháp mà đánh nó
Sau đó về gặp Trịnh Quán Chi trả nv
Hướng 2 :
Bạn lại gặp Cao Thăng Tuyền . Ông ta nhờ bạn lên tầng 2 Long Nhăn động đánh A Tu La ( 212/216 )

Cách đánh A Tu La : Dụ nó vào góc lag 210/216 , hoặc những chỗ tương tự mà đánh

Sau khi đánh xong bạn nhặt dc Mật hàm Xi Hỏa giáo . Right click để sử dụng
Quay về gặp Cao Thăng Tuyền báo tin . Ông ta kêu bạn lại gặp Đổng Già La . Đổng Già La kêu bạn đến cấp 80 rồi quay lại gặp ông ta .

TO BE CONTINUE ...
Hosted for free by zIFBoards