View Full Version: Bói Nghề Nghiệp tuơng lai, qua các ngày sinh

Thảo Nguyên Maximart > ~*~Bói Toán - Trắc Nghiệm~*~ > Bói Nghề Nghiệp tuơng lai, qua các ngày sinh


Title: Bói Nghề Nghiệp tuơng lai, qua các ngày sinh
Description: ...........................


lăng_tử - January 18, 2005 08:09 PM (GMT)
buồn buồn bói chơi thôi , ko biết đúng ko ...
Ngày 1 đến 15 tháng 1:Kĩ sư
Ngày 16 đến 31 tháng 1:Giáo viên
Ngày 1 đến 15 tháng 2:Nghị sĩ(có thể là tổng thống)
Ngày 16 đến 28 hoặc 29 tháng 2:Luật sư
Ngày 1 đến 15 tháng 3:Bác sĩ
Ngày 16 đến 31 tháng 3:Nhà khoa học
Ngày 1 đến 15 tháng 4:Giám đốc công ty
Ngày 16 đến 30 tháng 4:Lái taxi
Ngày 1 đến 15 tháng 5:Nhà văn
Ngày 16 đến 31 tháng 5:Công nhân
Ngày 1 đến 15 tháng 6:Nhạc sĩ
Ngày 16 đến 30 tháng 6:Ngân hàng
Ngày 1 đến 15 tháng 7:Họa sĩ
Ngày 16 đến 31 tháng 7:Nhà sưu tầm tranh
Ngày 1 đến 15 tháng 8:Kiến trúc sư
Ngày 16 đến 31 tháng 8:Xây dựng
Ngày 1 đến 15 tháng 9:Thợ Tháng năm
Ngày 16 đến 30 tháng 9:Vận động viên thể thao
Ngày 1 đến 15 tháng 10:Nhà nuôi trồng thủy sản
Ngày 16 đến 31 tháng 10:Nội trợ
Ngày 1 đến 15 tháng 11:Sửa xe
Ngày 16 đến 30 tháng 11:Sửa chữa máy móc
Ngày 1 đến 15 tháng 12:Trang trí nội thất
Ngày 16 đến 31 tháng 12:Làm đồ chơi,đồ trang trí


LƯU Ư ! LƯU Ư!

Những nghề ngỗng,,,í lộn nghiệp trên chỉ (suitable) cho quí vị và các bạn, không nhất thiết sẽ là nghề nghiệp của các vị sau này !

**********************************************************


Tháng 1:Những người sinh ở tháng này thuộc nhóm họa
-Ngày chẵn:Kiến trúc sư
-Ngày lẻ:Họa sĩ
Tháng 2:Những người sinh ở tháng này thuộc nhóm nhạc
-Ngày chẵn:Nhạc sĩ
-Ngày lẻ:Ca sĩ
Tháng 3:Những người sinh ở tháng này thuộc nhóm luật
-Ngày chẵn:Luật sư
-Ngày lẻ:Chánh án,làm những nghề liên quan tới xử kiện
Tháng 4:Những người sinh ở tháng này thuộc nhóm kinh doanh
-Ngày chẵn:Tổng một công ty
-Ngày lẻ:Mở cửa hàng kinh doanh
Tháng 5:Những người sinh ở tháng này thuộc nhóm "lo việc nước"
-Ngày chẵn:Nghị sĩ và có thể sẽ trở thanh tổng thống
-Ngày lẻ:Làm những nghề liên quan tới quản lí việc nước như chủ tịch,v.v..
Tháng 6:Những người sinh ở tháng này thuộc nhóm giao thông
-Ngày chẵn:Cảnh sát giao thông
-Ngày lẻ:Hải quân
Tháng 7:Những người sinh ở tháng này thuộc nhóm bảo vệ nhân dân
-Ngày chẵn:Công an
-Ngày lẻ:Lính cứu hỏa
Tháng 8:Những ngựi sinh ở tháng này thuộc nhóm t́nh dục
-Ngày chẵn:Kĩ nữ
-Ngày lẻ:Ngựi mẫu sexy
Tháng 9:Những người sinh ở tháng này thuộc nhóm nghiên cứu
-Ngày chẵn:Nhà khoa học
-Ngày lẻ:Bác sĩ
Tháng 10:Những người sinh ở tháng này thuộc nhóm trồng trọt
-Ngày chẵn:Nuôi trồng thủy sản
-Ngày lẻ:Nghề nông
Tháng 11:Những người sinh ở tháng này thuộc nhóm trang trí
-Ngày chẵn:Làm đồ trang trí,trang sức
-Làm đồ chơi
Tháng 12:Những người sinh ở tháng này thuộc nhóm bay bổng
-Ngày chẵn:Nhà văn
-Ngày lẻ:Nhà b́nh phẩm,xuất bản thơ văn
hoatien hoatien hoatien hoatien
..ha..ha...vậy ḿnh là nhà văn tương lai hả ..... toc
Hosted for free by zIFBoards